Biurowy hałas. Dzwoniące telefony, szumiące komputery, buczące drukarki i kopiarki, dudniąca wentylacja. Ktoś obok rozmawia przez telefon, za ścianą trwa konferencja, w pokoju socjalnym kolejny wybuch śmiechu, w oddali słychac stukot obcasów o lśniącą posadzkę… A ty od rana nie możesz się skupić. Dwudziestominutowe zadanie zajmuje godzinę, a rezultaty są daleko poniżej oczekiwań. Mimo że stać cię na więcej. Brzmi znajomo?...

Hałas

Zakłócenia akustyczne są aktualnie głównym problemem dla pracowników biurowych. W największym stopniu dotyczy to nowoczesnych, otwartych przestrzeni pracy wspólnej. Hałas negatywnie wpływa na nasze skupienie i funkcje poznawcze, dławi naszą kreatywność i produktywność. Podnosi ciśnienie, powoduje stres. Czujemy się sfrustrowani i zmęczeni. Pracujemy wolniej i osiągamy gorsze efekty. Tym właśnie sposobem niekorzystne środowisko akustyczne może doprowadzić do obniżenia potencjalnych zysków Twojej firmy.

Czy w takim razie biuro open-space może być przyjazne akustycznie? Oczywiście! Istnieją różne narzędzia i techniki zarządzania akustyką w miejscu pracy. Posługując się nimi, można regulować przepływ dźwięku w biurze w analogiczny sposób, w jaki wyrównujesz i optymalizujesz domowy system audio. Nie ma jednak gotowego, uniwersalnego przepisu na to jak skutecznie wygłuszyć pomieszczenie. Każdy przypadek będzie wymagał szczegółowej analizy, z uwzględnieniem bardzo wielu różnych zmiennych.

Możemy pomóc Ci uzyskać komfortowe i ciche środowisko pracy. Jako producent ekologicznych produktów akustycznych specjalizujący się w wyciszaniu powierzchni biurowych, bardzo dobrze znamy zagadnienia związane z naturą i rozchodzeniem się dźwięku. Najlepiej nawiązać z nami współpracę już w trakcie opracowywania projektu biura, na tym etapie wyciszenie będzie najbardziej skuteczne, najłatwiejsze do wykonania i nie będzie generować dodatkowych kosztów. Ale nie jest to warunek konieczny. Jeśli Twoje pomieszczenia są już gotowe, zbadamy zastane środowisko akustyczne, zidentyfikujemy problemy i dobierzemy optymalne sposoby ich rozwiązania.

Będziemy musieli poznać sposób rozchodzenia się dźwięku w Twoich pomieszczeniach. Jak zapewne pamiętasz, dźwięk ma naturę falową. Fala dźwiękowa rozchodzi się od emitującego ją źródła we wszystkich kierunkach. Może trafić do Ciebie bezpośrednio, lub napotkać jakiś obiekt. W zależności od właściwości tego obiektu, fala dźwiękowa zostanie odbita lub pochłonięta. Odbita fala dźwiękowa podróżuje dalej, tylko w innym kierunku – i może ulegać kolejnym odbiciom od twardych, błyszczących obiektów, takich jak okna, biurka i twarde podłogi. To, co słyszysz w pomieszczeniu, to suma dźwięku bezpośredniego i wszystkich dźwięków odbijanych od wielu różnych powierzchni.

Odbicie i pogłos

Dźwięk odbity, często od wielu kolejnych obiektów, dociera do Ciebie z pewnym opóźnieniem w stosunku do dźwięku bezpośredniego. Ludzkie ucho odczuwa to jako przedłużenie dźwięku, potocznie zwane echem. Jest to pogłos, kolejne ważne zjawisko akustyczne. Parametrem opisującym pogłos jest czas jego trwania. Najdłuższy i zarazem najbardziej uciążliwy rodzaj pogłosu to tzw. echo trzepoczące, które powstaje, gdy fala dźwiękowa niejako zapętla się, odbijając od powierzchni równoległych, takich jak przeciwległe ściany.

Ludzki mózg radzi sobie z pojedynczymi źródłami pogłosu, ponieważ pomagają oszacować wielkość pomieszczenia, w jakim się znajdujemy. Jednak przy wielu jednoczesnych sygnałach może mieć trudności z utworzeniem wyraźnego dźwiękowego obrazu otoczenia. Odczuwa się wówczas zmęczenie, a w niektórych przypadkach występują reakcje klaustrofobiczne.

By zredukować odbicia i pogłos, musimy w okreśony sposób wprowadzić do wnętrza dżwiękochłonne produkty EcoAcoustic. Sufity możemy wyciszyć punktowo montując wiszące panele podsufitowe, z których tworzymy wyspy pochłaniające dźwięki w wybranych miejscach. To bardzo skuteczne, estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie. Poszczególne stanowiska pracy wydzielamy przy użyciu dźwiękochłonnych paneli biurkowych. Podział przestrzeni na strefy funkcjonalne realizujemy przy użyciu paneli wolnostojących oraz wiszących. Ściany wygłuszamy montując panele ścienne.

Odbicie i pogłos to tylko niektóre z problemów, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć. Analizując ogólne środowisko akustyczne w Twoim biurze, będziemy musieli określić natężenie dźwięku i wyodrębnić źródła dźwięków wymagające izolacji. Będziemy musieli poznać organizację pracy firmy i specyfikę poszczególnych stanowisk.

Natężenie dźwięku określa się w decybelach (dB). Im wyższe natężenie, tym większe jest wrażenie głośności dźwięku. W dobrze wyciszonych biurach typu open-space hałas osiąga natężenie poniżej 50 dB. Poziom 50 dB jest wartością graniczną, stałe przebywanie w pomieszczeniach z natężeniem dźwięku powyżej tej granicy ma negatywny na nasze zdrowie. W zaniedbanych akustycznie biurach hałas potrafi osiągać poziom nawet 65 dB.

Kolejnym ważnym parametrem jest propagacja fali dźwiękowej, czyli rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniach. Im większa propagacja, tym dalej od źródła dźwięk będzie słyszalny. W zależności od potrzeb, przy użyciu naszych produktów akustycznych, możemy propagację ograniczać lub zwiększać, dlatego bardzo istotne jest rozpoznanie specyfiki pomieszczenia w kontekście jego wykorzystania. Dla przykładu, w podłużnej sali konferencyjnej, w audytorium, czy w teatrze będzie nam zależało na wzmocnieniu propagacji głosu w kontrolowanym kierunku od lektora do słuchaczy, natomiast w recepcji, w poczekalni lub w call center będziemy stali się ograniczać propagację we wszystkich kierunkach.

Przejrzystość

Przejrzystość dźwięku wiąże się ze zrozumiałością mowy. Istotne są: poziom mowy, odbicia dźwięku, pogłos i szum tła. Znów, w zależności od potrzeb danego stanowiska pracy, przy użyciu produktów EcoAcoustic, możemy w różny sposób regulować te parametry. W salach spotkań, salach konferencyjnych, recepcjach, czy innych miejscach pracy grupowej będziemy chcieli, aby zrozumiałość mowy była jak najwyższa. Inaczej rzecz się będzie miała w otwartym biurze, w którym prowadzi się równoczesne rozmowy – wówczas będziemy dążyć do tego, by zrozumiałość mowy pomiędzy stanowiskami była jak najniższa. Badania wykazują, że samo słuchanie jednej dodatkowej rozmowy może obniżyć produktywność o 66%.

Niektóre sytuacje wymagją prywatności. Telekonferencje, spotkania, poufne rozmowy, przekazywanie wrażliwych danych powinny odbywać się w pomieszczeniach akustycznie wyizolowanych. Niegdyś funkcje tę pełniły zamykane gabinety. W nowoczesnych biurach typu open space prywatność bywa problematyczna. Rozwiązaniem są wygłuszone boksy akustyczne. Boksy EcoAcoustic mogą mieć różne wymiary i wyposażenie wewnętrzne – dopasujemy się do Twoich potrzeb. Poza skutecznością i komfortem użytkowania, dodatkową zaletą tego rozwiązania jest mobilność. Boksy akustyczne można również wykorzystać do wyizolowania sprzętu generującego hałas, np. drukarek sieciowych.

Podsumowując, akustyka pomieszczeń biurowych to zagadnienie bardzo złożone i wymagające holistycznego zindywidualizowanego podejścia. Wraz z naszym zespołem specjalistów pomożemy ci zidentyfikować problemy akustyczne i dobierzemy właściwe rozwiązania, tak, aby komfort pracy w Twojej firmie był jak najwyższy, co w sposób bezpośredni poprawi produktywność i kreatywność pracowników, a w szerszej perspektywie podniesie zyski firmy. Zapraszamy do współpracy, najlepiej już na etapie projektowania biura. Skontaktuj się z naszym działem handlowym >> kontakt.

ECOACOUSTIC

Piotr Kowalski, Ewa Rogozińska Spółka Jawna

Kokotów 973
32-002 Kokotów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 429 15 39

NIP: 679-32-07-643


© promedium. All rights reserved. 

Do góry